Logga in

Andrahandsuthyrning


Om du inte ska bo i din bostadsrätt under en tid kan du i vissa fall hyra ut den i andrahand. För att det ska vara tillåtet att hyra ut lägenheten behöver du alltid ha styrelsens medgivande eller hyresnämndens tillstånd.

Uthyrningstid
Det vanligaste är att man hyr ut periodsvis, i sex månader eller ett år. Detta kan sedan förlängas. Exempel på skäl att få hya ut din lägenhet kan vara att du ska studera eller arbeta på annan ort, provsambo eller sjukdom. Hyr du ut ett eller flera enskilda rum, medan du själv bor kvar kallas det att ha inneboende. Detta kräver inte något tillstånd.

Styrelsen måste lämna tillstånd till andrahandsuthyrning
När du vill hyra ut din lägenhet i andrahand ska en ansökan skickas digitalt till Mitt Risbyggen. Styrelsen lämnar sedan tillstånd eller ger avslag till andrahandsuthyrningen. Även om reglerna för att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand är ganska generösa så godtas inte alla skäl. Att hyra ut sin lägenhet av bara ekonomiska skäl, såsom att hyra ut i korta perioder är inte ett godtagbart skäl. Föreningen följer Hyresnämndens praxis när det gäller regler för andrahandsuthyrning och har som mål att de som äger en bostafsrätt i Visbyhus 15 också ska vara bosatta i föreningen. Dock finns ej krav på mantalskrivning.
Om föreningen skulle neka din ansökan kan du vända dig till hyresnämnden för att få din ansökan prövad där. Om Hyresnämnden ger dig rätt får du hyra ut din bostad baserat på detta beslut, trots bostadsrättsföreningens nekande.

Bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften per år får högst uppgå till tio procent av prisbasbeloppet och det är föreningen själv som bestämmer om avgiften ska betalas årligen, månadsvis eller vid annan tidpunkt.

Regler för andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrningar tillåts vanligtvis när det finns skäl att hyra ut sin bostadsrätt. Det gäller till exempel när bostadsrättshavaren långvarigt vårdas på sjukhus, arbetar eller studerar på annan ort eller önskar provsambo. Reglerna om uthyrning av bostadsrätt i andrahand ändrades 2014, tidigare krävdes att du hade beaktansvärda skäl. Nedan kan du läsa mer om vilka skäl som godkänns.

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning

  • Ålder eller sjukdom. Ett skäl som anses godtagbart är om du behöver läggas in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom. Det spelar ingen roll om du kommer att kunna använda lägenheten igen eller inte.
  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Orten ska ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel mer än cirka 8-10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg.
  • Längre utlandsvistelse. För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den pågå i minst några månader.
  • Provsamboende. Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ett godtagbart skäl. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.
  • Uthyrning till närstående. Att barn eller andra närstående behöver bostad är ett godtagbart skäl, även det under en begränsad tid.

Otillåten andrahandsuthyrning
Som bostadsrättshavare är det du som är ansvarig för lägenheten och betalningen av årsavgiften även under tiden då du hyr ut lägenheten. Tänk därför på att det kan vara bra att noga undersöka andrahandshyresgästens betalningsförmåga och skötsamhet. Det är alltid bra att skriva ett kontrakt mellan dig och din hyresgäst innan hyresperioden börjar. I kontraktet bör hyresperiod, hyra och uppsägningstid framgå.

Kom ihåg att alltid söka tillstånd vid andrahandsuthyrning. Att hyra ut lägenheten utan medgivande från din bostadsrättsförening är grund för uppsägning av din bostadsrätt. Även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsuthyrning.

Sommaruthyrning
Sommaruthyrning är tillåtet veckan 26-32. Anmälan om uthyrning ska alltid göras till styrelsen i god tid innan uthyrningen startar.
Det är också viktigt att komma ihåg att det är alltid bostadsrättsinnehavaren som är ansvarig för att hyresgästerna följer de regler som gäller i föreningen.

Om du har frågor kring andrahandsuthyrning är du välkommen att kontakta styrelsen eller Riksbyggens kundservice på telefon 0771 – 860 860

Ansökan om andrahandsuthyrning ska skickas digitalt till Mitt Riksbyggen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.