Logga in

Bra att veta

Hjärtstartare
En livsviktig vän i nöd!
På Byrumsgatan 33, ingång från gården finns det en hjärtstartare uppsatt på väggen. Vid nödläge ring först 112 och tag sedan ned hjärtstartaren från väggen.
När hjärtstartaren öppnas påbörjas tydliga instruktioner om hur den ska användas.
Om hjärtstartaren behöver användas, meddela detta till styrelsen så att kontroll och underhåll kan göras omgående.
Gå gärna förbi och titta var hjärtstartaren sitter om olyckan skulle vara framme.

Sophantering
I vår sopbod har vi källsortering och här får endast hushållssopor slängas så som komposterbart, pappers och platsförpackningar, plåtförpackningar, tidningar och hushållsbatterier. Glasigloo finns parkeringen på baksidan av sopboden.
Grovsopor lämnas på återvinningscentralen på Västra Törnekvior, 621 43 Visby.

Cykelförråd
På gårdarna finns det två låsbara cykelförråd. Dessa är avsedda för cyklar som är i bruk. När det uppmärksammas att förråden innehåller för många trasiga och obrukbara cyklar gör föreningen en inventering där de boende får markera den/de cyklar som används. Övriga cyklar lämnas vidare till polisen.

Hobbylokal
I entréplan i port 27 finns föreningens "hobbylokal", Här finns det möjlighet för föreningens medlemmar att ägna sig åt något någon hobby som tex ett hantverk eller liknande.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.