Logga in

Trivselregler

Allmänna ordningsregler för gemensam trivsel och trygghet
Håll lägenheten i skick genom att:

 • Se till att avloppsledningarna inte täpps igen. Använd endast toalettpapper (inte hushållspapper) i WC.
  Inga bindor, tamponger eller andra föremål får spolas ner i toaletten.

 • Kontrollera att kranar är täta och inte står och rinner-inte göra ombyggnadsarbeten som förändrar planlösningen på lägenheten utan tillstånd från styrelsen. Gäller även ledningsarbete för avlopps-, värme- och vattenledningar samt fläktar.

 • Vid ommålning av balkongfasad skall följande färgkulöranvändas - NCS S 1502-Y.
  Se även till att använda rätt färg för det underlag som skall målas.

 • Omedelbart anmäla om ohyra/skadedjur förekommer i lägenheten.
  Information om vilket bolag samt kundnummer finns i varje trappuppgång.

 • Inte placera torkmatta eller andra föremål utanför lägenhetsdörren. Inte heller cyklar. Detta utgör hinder för städning och är en brandrisk.

 • Rökning i trapphus, precis utanför entrédörrarna eller gemensamma utrymmen inte är tillåtet. Tänk på att vid rökning på balkongen så sprider sig röken snabbt in till grannar och kan orsaka obehag. Absolut förbjudet att kastafimpar från balkongen.

 • Ha en fungerande brandvarnare i taket. Byt batteri varje år. Brandfilt rekommenderas.

Tänk på att ditt golv är grannens tak och att dina väggar också är någon annans väggar. Visa alltid respekt genom att tänka på ljudnivån och då framför allt mellan 22:00 – 07:00 på vardagar och mellan kl. 23.00 - 08.00 under helger. Du som medlem ansvarar för besökandegäster. Uppträd så att god ordning bibehålls och att en fin sämja finns grannar emellan.

Håll ordning i de gemensamma utrymmena genom att:

 • Nyttja cykelställ, garage, källarförråd och cykelbodar till vad de är avsedda för.

 • Inte ställa cyklar, lådor, möbler etc. i allmänna källarförråd och i trappuppgångar. Räddningstjänsten ska med lätthet kunna ta sig fram där.

 • Följa de bestämmelser som gäller vid användning av tvättstuga, mangel- och torkrum.

 • Omedelbart anmäla skada i lägenheten till Riksbyggens felanmälan 0771-860 860

Skapa ordning och trivsel utomhus genom att

 • Nyttja bil- och cykelparkeringar till vad de är avsedda för.

 • Undvika onödig körning inne på gårdarna. Det är inte tillåtet att parkera i vändzonen eller inne på gårdarna.

 • Inte släppa lös/rasta hundar eller katter på gräsmattor, lekplatser eller planteringar. Plocka upp hund- eller kattbajs efter era husdjur.

 • Piska mattor och dylikt på fastställda platser.

 • Inte kasta skräp och fimpar utomhus.

 • Inte mata fåglar på balkongen eller inom bostadsområdet.

 • Inte grilla med kol- eller gasolgrill på balkongen. Använd utegrillarna på innergårdarna. Endast grillkol eller grillbriketter får användas och askan läggs efter grillningen i avsett kärl av metall. Töm avsvalnad aska i en plastpåse i soprummets sopkärl för brännbart.

Övrigt

 • Låt TV, radio och dylikt vara underhållning för er själva och inte för grannarna. Speciellt känsligt under sommarmånaderna då fönster och balkongdörrar är öppna.

 • Onormal förslitning, onödig nedskräpning eller skadegörelse ökar föreningens gemensamma kostnader.

 • Vid avflyttning skall router, digitalbox och tillhörande kablar lämnas kvar i lägenheten. Även så stadgar, årsredovisning och aktuell information för Visbyhus 15, liksom parkeringskort och rabattkort.

 • Portar och porttelefoner fungerar genom att man håller sin ”tag” mot sifferpanelen. Det ingår tre ”tags” per hushåll. Behöver man fler kan detta köpas till hos Riksbyggen ca 30 kr/st. Portarna hålls låsta dygnet runt och porttelefonen är aktiv mellan 07.00- 22.00. Övrig tid gäller ”tag” eller nyckel. Instruktion om hur porttelefonen fungerar kan laddas hem från Riksbyggens hemsida. Uppdateringar av telefonnummer görs av Riksbyggen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.